Infrarajatised

Nii nagu ka infrastruktuuri ehitamiseks on meil vaja materjale ja ehitajaid, on meil ka vaja lammutajaid, et ehitada

Lammutajad Tallinnas demonteerivad hooneid ja muid ehitisi täielikult või osaliselt, kasutades eelnevalt planeeritud ja kontrollitud meetodeid.

Nende töö ühendab sageli kandvate elementide struktuurse lammutamise sisemiste kinnituste ja tarvikute, teenuste ja mittekandvate elementide eemaldamisega.

s

LAMMUTUSTÖÖD NÕUAVAD VÄGA HOOLIKAT OHTUSNÕUETE TÄITMIST!

Lammutustöödel Tallinnas tuleb arvestada nii inimeste, kui ka varaga seotud riskidega:

 1. Lammutustööd Tallinnas võivad töötajaid ja avalikkust ohustada märkimisväärseid riske, mis võivad põhjustada vigastusi või surma. Need riskid on olemas olenemata sellest, kas tööd tehakse maapinnal või kõrgusel. Kui töö toimub maapinnast kõrgemal, on vaja kukkumiskaitsevahendeid.
 2. Lammutajad peavad arvestama mitte ainult lammutatava ehitise seisukorda, vaid ka ehitise lähedust külgnevatele hoonetele ja muudele varadele, mida lammutustööd võivad ebasoodsalt mõjutada, ning nende külgnevate ehitiste ja varade seisukorda.
 3. Lammutajad demonteerivad hooneid ja muid ehitisi täielikult või osaliselt, kasutades eelnevalt planeeritud ja kontrollitud meetodeid. Nende töö ühendab sageli kandvate elementide struktuurse lammutamise sisemiste kinnituste ja tarvikute, teenuste ja mittekandvate elementide eemaldamisega.

Lammutustööd võivad töötajaid ja avalikkust ohustada märkimisväärseid riske, mis võivad põhjustada vigastusi või surma. Need riskid on olemas olenemata sellest, kas tööd tehakse maapinnal või kõrgusel. Kui töö toimub maapinnast kõrgemal, on vaja kukkumiskaitsevahendeid.

Registreeritud lammutajal peab olema pädevus ja kutsestandard järgmiste tegevuste läbiviimiseks, juhtimiseks või korraldamiseks:

 • lammutustööde teostamiseks
 • inseneridega konsulteerimine
 • kavandatavate lammutustööde ja protsesside osas
 • kohapõhiste lammutustööplaanide väljatöötamine
 • lammutuslubade taotlemine
 • lammutusteenuste osutamise
 • lepingute sõlmimine ja haldamine
 • koha ja tööga seotud ohtude kindlakstegemine ja riskijuhtimisstrateegiate väljatöötamine (sealhulgas ohtlike materjalide kindlakstegemine)
 • saidipõhise ohutu töö meetodi
 • avalduse väljatöötamine
 • kukkumiskaitsevahendite korraldamine
 • asbestiriski registri loomine ja haldamine (ärihoonete ja rajatiste jaoks)
 • hinnapakkumiste ettevalmistamine
 • tuvastada (konsulteerides inseneridega) elemendid, mis võivad vajada tuge
 • käsitsi lammutamine, sealhulgas hoone või ehitise materjalide ja osade demonteerimine või lammutamine ja eemaldamine
 • väikeste hoonete ja rajatiste kinnitusdetailide, katuste, fermide, lagede, välis- ja siseseinte, põrandate ja põranda tugisüsteemide eemaldamine ning materjalide sorteerimine taaskasutuseks ja ringlussevõtuks
 • jäätmeveo, kõrvaldamise ja prügilasse viimise või ringlussevõtuhoidlate korraldamine vastavalt asukohale ja kliendi vajadustele. Jäätmejaamad Tallinnas.
 • kuni viiekorruseliste hoonete siseseadmete ja mittekandvate elementide lammutamise ja eemaldamise korraldamine.